0

แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่!! จริงหรือ?

16 มีนาคม 2020

แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่!! จริงหรอ?

📖ผมไปเจอหนังสือมาครับ และอ่านแล้วชอบมาก ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านได้อ่านจะต้องได้แง่คิดดีๆ มากเช่นกัน
วันนี้ผมเลยจะมาสรุปหนังสือที่ผมอ่านให้ทุกคนได้ฟังกัน

มีเรื่องเล็กๆอะไรบ้างที่สามารถทำให้เกิดใหญ่ๆบ้าง มาฟังไปพร้อมกันครับ