สัมมนาสด

หลักสูตรเข้มข้นวันเดียว

ทำงาน 1 ปี ให้เสร็จใน 1 วัน รุ่น 5

29 พฤศจิกายน 2566

โรงแรม Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit
หรือสถานที่ที่เทียบเท่า

Sniper Marketing
การตลาดสไนเปอร์

20 ตุลาคม 2566

โรงแรม ibis Styles Bangkok Ratchada
หรือสถานที่ที่เทียบเท่า

ChatGPT for Executive
เปลี่ยน AI ให้กลายเป็นผู้ช่วยธุรกิจ รุ่นที่ 7

29 ก.พ. 2567

โรงแรม Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit
หรือสถานที่ที่เทียบเท่า