สัมมนาสด

หลักสูตรเข้มข้นวันเดียว

สัมมนาสด : AI 10X for Executives : เผยเคล็ดลับ การเลือกใช้ AI ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

28 มิ.ย. 2567

โรงแรม Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

Pre-Booking : AI 10X for Executives รุ่นที่ 2

23 ส.ค. 2567

โรงแรม Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

Pre-Booking : AI 10X for Executives รุ่นที่ 3

27 ก.ย. 2567

โรงแรม Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

Pre-Booking : AI 10X for Executives รุ่นที่ 4

26 ต.ค. 2567

โรงแรม Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit