0

วิธีเปลี่ยนอีเมลบน Facebook

25 สิงหาคม 2020

“วิธีเปลี่ยน E-Mail บน Facebook” 📱💻📧

Note:
✅ “อีเมลหลัก” คือ อีเมลที่เราใช้ในการ Login เข้า Facebook
✅ หากเปลี่ยน E-Mail ใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ Login เข้า Facebook สามารถใช้ E-Mail ใหม่ คู่กับรหัสผ่านเดิมได้เลยนะคะ

⏰ Timestamp
0:31 เปลี่ยน Email FB บนคอมพิวเตอร์
1:15 ขั้นตอนการเพิ่มอีเมล
2:11 ขั้นตอนการยืนยันอีเมล
3:44 วิธีการตั้งค่าอีเมลหลัก
4:15 วิธีการลบอีเมลเก่า (อีเมลที่ไม่ต้องการ)
4:35 เปลี่ยน Email FB บนมือถือ
1:19 ย้อนกลับไปชมวิธีการเปลี่ยน Email ใหม่อีกครั้ง (สำหรับคนที่เลือกวิธีการเปลี่ยนอีเมลบนมือถือ)