0

ไขความลับการทำงานของ Facebook Ads

21 กันยายน 2020

Podcast ที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจความเป็น Facebook มากขึ้น… “ช่วยให้ตัดสินใจเลือกแคมเปญ หรือวัตถุประสงค์ของโฆษณาได้ตรงตามเป้าหมายจริงๆ ของคุณมากขึ้น”