0

“6 ขั้นตอน” ก่อนโน้มน้าวใจ

15 มิถุนายน 2020

Podcast นี้เรายังอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า กลยุทธ์ [ก่อน] โน้มน้าวใจ (PRE-SUASION) แต่จะต่อจากตอนที่แล้วที่ผมได้ยกตัวอย่างไปครับ

…เพราะฉะนั้น ตอนนี้ผมจะมา 👉 สรุป 6 ขั้นตอนก่อนโน้มน้าวใจให้ฟังกัน

การทำอะไรบางอย่างก่อนเริ่มโน้มน้าวใจจริงๆ มีขั้นตอนอะไรบ้าง แล้วผลลัพธ์ของการกระทำนี้เป็นอย่างไร? มาฟังไปพร้อมกันเลยครับ