เงื่อนไขการสั่งซื้อ และออกใบกำกับภาษี

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือย้ายรุ่นได้หลังจากที่ทำรายการสำเร็จไปแล้วได้
 3. ไม่สามารถเลื่อนคอร์สเรียนไปรุ่นถัดไปได้ทุกกรณี แต่สามารถให้ท่านอื่นเข้าอบรมแทนได้
 
รายละเอียดการติดต่อรับหรือจัดส่งใบกำกับภาษี และหัก ณ ที่จ่าย
 1. กรณีต้องการขอใบกำกับภาษีค่าอบรม ต้องขอภายในที่ทำการซื้อคอร์สเท่านั้น ไม่สามารถขอใบกำกับภาษีย้อนหลังได้ 
  ที่ Line OA: @RealsmartAcademy หรือ คลิก https://lin.ee/CDoZVqm
  โดย
  ทางทีมงานจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการ หลังทำรายการคำสั่งซื้อสำเร็จ

สามารถออกเอกสารกำกับภาษี ณ ที่จ่ายในนาม
บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
32 อาคาร เค.เอ็ม ชั้น5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร: +66-02-150-9550
Tax ID: 0105558180667

กรณีประสงค์หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • กรณีเป็นคอร์สสัมมนาสด: แจ้งความประสงค์ว่าต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% ภายในวันที่ชำระเงิน หลังจากนั้นให้นำเอกสารหัก ณ ที่จ่ายมารับเงินคืนที่หน้างานสัมมนา (ทีมงานจะโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาเตรียมบัญชีสำหรับรับเงินคืนแนบมาด้วย)
  หรือหากไม่สะดวกถือเอกสารมาที่งานสัมมนา กรุณาส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายมาให้ทีมงานภายใน 3 วันหลังจากชำระเงิน ทีมงานจะโอนเงินคืนเมื่อได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยจะโอนเงินคืนตามรอบวันการจ่ายเงินของบัญชีทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 
 • กรณีเป็นคอร์สออนไลน์: ผู้ซื้อต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อน และแจ้งความประสงค์ว่าต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% ภายในวันที่ชำระเงิน หลังจากนั้นให้ส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายมาตามที่อยู่จัดส่งด้านล่างนี้ ทีมงานจะโอนเงินคืนหลังจากที่ได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยจะโอนเงินคืนตามรอบวันการจ่ายเงินของบัญชีทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

กรุณานำส่ง เอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ หน้า Bookbank มาทางไปรษณีย์

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
คุณนัน (บัญชี)
บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
32 อาคาร เค.เอ็ม ชั้น5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร: 094-636-5162 (คุณนัน)

** กรณีที่ยังไม่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษี สามารถติดตามและสอบถาม ได้ที่
• Line OA: @RealsmartAcademy หรือ คลิก https://lin.ee/CDoZVqm 
• Tel: 02-1509550 (ติดต่อคุณนัน หรือ คุณมิ้น)