0

Coaching – Teaching – Consulting แตกต่างกันอย่างไร?

31 สิงหาคม 2020

👉 Coaching | Teaching | Consulting 👈

3 คำนี้ให้ความหมายในทำนองของ “การสอน และการให้คำตอบ” ค่อนข้างคล้ายๆ กัน แต่จริงๆ แล้วแต่ละคำมีวิธีการสอน หรือวิธีการให้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงค่ะ

แต่ละคำจะแตกต่างกันอย่างไร วิธีการสอน และการให้คำตอบในแต่ละแบบ จริงๆ แล้วเขาเรียกว่าศาสตร์อะไรกันแน่ คลิปนี้มีคำตอบค่ะ

🎥 Podcast SS2EP.64 Coaching เทคนิคกระตุ้นทีมจนสำเร็จ ตอนที่ 1

🎥 Podcast SS2EP.65 Coaching เทคนิคกระตุ้นทีมจนสำเร็จ ตอนที่ 2

🎥 Podcast SS2EP.81 ความคิดเห็น,คำแนะนำ,การตัดสินใจ คล้ายกันแต่ต่างกันที่ความรู้สึก