0

Correlation & Causation ความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่นักการตลาดต้องรู้

16 เมษายน 2021

👉ความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่นักการตลาดต้องรู้

📌Correlation คืออะไร?
📌Causation คืออะไร?
📌Correlation และ Causation มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
📌ทำไมการตีความหมายของความสัมพันธ์ของข้อมูลถึงสำคัญกับธุรกิจ?

ไปฟังกันและทำความเข้าใจไปพร้อมกันใน Podcast EP.147 ตอน”ความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่นักการตลาดต้องรู้” ได้เลยค่ะ