0

Google Ads: Fundamental&Search

179 Enrolled

เกี่ยวกับคอร์ส

ยุคนี้ “การโฆษณาออนไลน์” ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ และเป็นวิธีการที่ “วัดผลลัพธ์ได้ชัดเจนที่สุด” การซื้อสื่อโฆษณาจะไม่ใช่ “รายจ่าย” อีกต่อไป แต่เป็น “ต้นทุนของการขาย” ที่ช่วยสร้างรายได้และขยายฐานกำไร

ไม่มีใครไม่รู้จัก “Google” ทุกคนรู้ว่าถ้าจะหาอะไร เราจะไปหาใน google.com คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า Google Ads ก็คือการทำโฆษณาในหน้าแสดงผลลัพธ์การค้นหา

ในคอร์สนี้ ผมจะมาสอนให้คุณเข้าใจพื้นฐาน หลักการทำงานและประสิทธิภาพของ Google Ads Search Campaign กัน

คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
• พื้นฐานและความสำคัญของ Google Ads ต่อธุรกิจในยุคปัจจุบัน
• การวางแผนและจัดวางโครงสร้าง Google Ads ที่มีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้ พร้อมหัดทำ Google Ads Search Campaign
* เทคนิคการค้นหา “Keywords” ที่คนน่าจะใช้ค้นหาสินค้าหรือบริการคุณ
* เคล็ดลับการเขียนโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจ และไม่ผิดกฎของ Google
* การเพิ่ม “Extension” เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงคุณได้ง่ายขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สนี้
• ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่มีเวปไซต์อยู่แล้ว ต้องขยายเพิ่มยอดขาย, ขยาย Leads, หรือหาทางเพิ่มผลกำไรโดยการตัดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่ไม่จำเป็น
• คนที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องในงานด้านการตลาดออนไลน์ หรือดูแลเวปไซต์ในองค์กร
• ผู้บริหารที่ต้องการทำความเข้าใจโลกออนไลน์ และอยากเข้าใจภาพรวมว่า Google Ads นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง

หมายเหตุ:
• แนะนำว่าผู้สัมมนาควรจะมีเวปไซต์ของตนเอง
• ถ้ามีแต่เพียง Facebook Page เพียงอย่างเดียว ยังไม่อยากแนะนำให้มาเรียน ยกเว้นว่า คุณอยากมา “เรียนรู้” “แต่ยังไม่พร้อมฝึกปฎิบัติ”

เนื้อหาในคอร์ส

บทเรียนที่1 : พื้นฐานการตลาดออนไลน์

  • Section 1 : Introduction
    02:36
  • Section 2 : ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
    10:58
  • Section 3 : การวางแผนและเคล็ดลับการตลาด Online ใน 5 ขั้นตอน
    06:26

บทเรียนที่2 : GOOGLE ADS

บทเรียนที่3 : GOOGLE SEARCH

บทเรียนที่4 : ปรับโฆษณา SEARCH ADS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้บรรยาย

อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล

อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล

Co-Founder & Co-CEO of RealSmart
0.0
500 Students
4 Courses
PT

Peerapee Thitikajorn

0.0
0 Student
3 Courses