0

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพิ่มโอกาสทางการขาย ด้วย Google Data Studio

Google Data Studio เป็นอีก 1 เครื่องมือที่ Google นั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล Report หรือ Dashboard นั้นง่ายยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือ สามารถใช้งานได้ฟรี
4 Enrolled
3 ชั่วโมง

เกี่ยวกับคอร์ส

ปัจจุบันสำหรับเจ้าของธุรกิจแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลย‘ข้อมูล’นั้นเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์กับการทำธุรกิจ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นหลายธุรกิจจึงหันมาให้ความสำคับกับการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องพยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพราะยิ่งข้อมูลมากก็จะทำให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำขึ้น

ซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามจากการเก็บข้อมูลจำนวนมากคือการนำเอาข้อมูลจำนวนมากวิเคราะห์นั่นเอง การนำข้อมูลจำนวนมากมาวิเคราะห์ออกมาเป็น Report หรือ Dashboard ที่เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ที่ทำการเกี่ยวข้องด้วยจะสามารถเข้าใจและนำไปใช้ต่อนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

ดังนั้นจึงมีบริษัทต่างๆที่ได้พัฒนาเครื่องมือมากมายในการแปลงข้อมูลออกมาเป็นกราฟรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้การอ่านทำความเข้าใจข้อมูลง่ายขึ้น ซึ่งก็มีทั้งแบบที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และแบบที่สามารถใช้งานได้ฟรี แต่ความสามารถของฟังก์ชันการใช้งานนั้นก็จะแตกต่างกันไป

Google Data Studio เป็นอีก 1 เครื่องมือที่ Google นั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล Report หรือ Dashboard นั้นง่ายยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือ สามารถใช้งานได้ฟรี

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Data Studio
 • Google Data Studio จะช่วยวิเคราะห์และจัดการข้อมูลให้เข้าใจง่ายได้อย่างไร
 • รูปแบบและวิธีการสร้าง Data Dashboard Report ในรูปแบบต่างๆ
 • เทคนิคการสร้าง Data Visualization

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • คอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุ เรียนได้ตลอดชีพ
 • * ราคารวม Vat.7% เรียบร้อยแล้ว

กลุ่มเป้าหมาย

 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้สามารถเข้าใจง่าย และนำไปใช้งานต่อได้จริง
 • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ Data หรือ Marketing
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Data
 • ฯลฯ

เนื้อหาในคอร์ส

Lesson 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Data Studio

 • Introduction
  02:17
 • Intro to data visualization
  18:56
 • Intro to Google Data Studio (Interface)
  02:48
 • Template Gallery
  03:08

Lesson 2: Data Source

Lesson 3: Report Section (Chart Detail)

Lesson 4: Report Section (Data Control)

Lesson 5: Report Supplementary Module

Lesson 6: Data Visualization Tips

ผู้บรรยาย

บริวัตร จันทร์เรือง

บริวัตร จันทร์เรือง

Business Intelligence Assistant Manager, RealSmart
4.0
206 Students
4 Courses