0

The Power of Output “คิด-พูด-เขียน-ทำ”

4 มกราคม 2021

“ศิลปะของการปล่อยของ : The Power of Output”
เปลี่ยนโลกจริงให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ ผ่านหลัก “คิด-พูด-เขียน-ทำ”

เราน่าจะเคยได้ยินกันว่า ถ้าเราหา Input เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเยอะๆ เราจะสามารถคิดงาน หรือมีไอเดียที่สร้างสรรค์เยอะขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งจริงค่ะ

แต่ในหนังสือเล่มนี้กลับแนะนำว่า เมื่อเรา Input แล้ว ควร Output ออกมาให้ได้มากที่สุด เพราะจะส่งผลให้ความรู้ หรือทักษะที่เราได้จาก Input นั้นเกิดประสิทธิภาพมากกว่าการที่คุณเพิ่ม Input อย่างเดียว และนอกจากนี้ยังทำให้คุณเกิดการจดจำ Input นั้นได้ในระยะยาวอีกด้วย

วิธีการ Output สามารถทำในรูปแบบไหนได้บ้าง แล้วเราต้องปล่อย Output ออกมาเยอะขนาดไหนถึงจะได้ประสิทธิภาพ ของมาฟัง Podcast นี้ไปพร้อมกันเลยค่ะ