0

วิธีกำหนดกลุ่มเป้าหมายโพสต์ บน Facebook Page (Organic Targeting)

16 ตุลาคม 2019

นักการตลาดจะรู้ดีว่าการนำเสนอ Content ที่มีประสิทธิภาพ ควรนำเสนอให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แต่เพจโดยทั่วไป โพสต์ต่างๆ บนเพจจะเป็น Public เสมอ

เราจึงเลือกกำหนดกลุ่มเป้าหมายเมื่อลงโฆษณา แต่รู้หรือไม่ครับ? ว่าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ทำได้เพียงแค่ตอนลงโฆษณาเท่านั้น เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากให้มองเห็นโพสต์แบบ Organic ได้ด้วย โดยการตั้งค่าดังนี้

1.ไปที่ Setting > News Feed audience and visibility for posts

2.เลือก Allow News Feed audience selection and post visibility options for this Page > Save Changes

เมื่อกลับมาดูหน้าเพจของเรา จะเจอเมนูเพิ่มขึ้นมา ก็คือให้เลือกว่าโพสต์นี้เราต้องการให้กลุ่มเป้าหมายใดเห็น มี 3 ตัวเลือก ได้แก่

  1. Public โพสต์แบบสาธารณะ มองเห็นได้ทุกคน
  2. Restricted audience โพสต์แบบจำกัดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจะไม่สามารถมองเห็นโพสต์นี้ได้
  3. News Feed targeting โพสต์แบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะมองเห็นโพสต์นี้มากขึ้น แต่คนอื่นๆ ยังสามารถมองเห็นโพสต์นี้ได้ด้วย

ข้อควรรู้

การโพสต์แบบ Organic Targeting มีผลเฉพาะกับแฟนเพจของเราเท่านั้น คนภายนอกที่ไม่ได้ Like เพจของเราจะไม่สามารถกำหนดได้
• โพสต์แบบ Restricted audience คนที่ไม่ใช่แฟนเพจจะไม่สามารถมองเห็นโพสต์นั้นได้เลยครับ
• โพสต์แบบ News Feed targeting คนที่มีแนวโน้มจะมองเห็นโพสต์นั้นมากขึ้น ก็คือคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นแฟนเพจของเราอยู่แล้วครับ