0

AI ไม่ได้มาเพื่อแทนที่คุณ แต่มาเพื่อช่วยคุณ

27 กันยายน 2023

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านของชีวิต หลายคนอาจจะมีความกังวลว่า AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะมาแทนที่คนอย่างพวกเราในการทำงานรึเปล่า ผมจะบอกว่าจริงๆแล้ว มันไม่สามารถทำได้ เพราะ AI ยังต้องการมนุษย์อย่างเราในการไกด์ไลน์มัน ดังนั้นไม่ต้องกังวล

สิ่งที่คุณควรจะกังวลจริงๆคือ ธุรกิจคุณจะไม่โต ถ้าองค์กรของคุณยังไม่เริ่มใช้ AI อย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น

📈 1. AI ในการตัดสินใจทางธุรกิจในฐานะผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ การต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดเป็นเรื่องปกติ แต่ด้วย AI การวิเคราะห์ข้อมูลในปริมาณมหาศาลจะทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องยิ่งขึ้น

🛒 2. AI ในการตลาดการทำการตลาดในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องของการทำโฆษณาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การสร้างแคมเปญที่เหมาะสม และการปรับปรุงประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ AI สามารถช่วยคุณทำได้

👥 3. AI ในการบริหารทรัพยากรบุคคลการจัดการทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วย AI การสรรหาบุคลากร การวัดผลการทำงาน และการประเมินความพึงพอใจของพนักงานจะทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

🌏 4. AI ในมุมมองของคนไทยหลายคนอาจจะคิดว่า AI เป็นเรื่องของต่างประเทศ แต่คุณรู้ไหมว่า ในไทยเองก็มีการใช้ AI ในหลายอุตสาหกรรม และมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะต้องใช้งานร่วมกับมันในอนาคต

🤝 5. ควบคุมโดยมนุษย์สุดท้ายสิ่งสำคัญคือ คุณต้องรู้ว่า AI ถูกสร้างขึ้นและยังจำเป็นที่จะต้องถูกควบคุมโดยมนุษย์ในการใช้งาน ว่าข้อมูลที่มัน generate ออกมานั้นถูกต้องจริงๆหรือเปล่า สรุปคือไม่ใช่ว่าเราจะถูกควบคุมโดยมัน แต่ต้องเป็นเราที่ควบคุมความถูกต้องของมันนั่นเอง

👉 ดังนั้น ถ้าคุณยังไม่รู้จัก AI อย่ารอช้า มาเรียนรู้และปรับปรุงทักษะของคุณกับ Real Smart Academy แล้วคุณจะพบว่า AI ไม่ได้มาเพื่อแทนที่คุณ แต่มาเพื่อช่วยคุณ!